*TURKI AL BAYDAA

RFI FARID x TURKIZ AA X  AL AYAL AA

Criador: HARAS AL BAYDAA FARM
Expositor: HARAS AL BAYDAA FARM
Apresentador: DAGMAR GORDIANO & WOLF ARABIANS