EMI EL SHAAWAN

EL SHAAWAN x PRADA SERONDELLA (*AAS ELISHAHH)

Criador:RANCHO OLIVEIRA ARABIANS
Expositor:RANCHO OLIVEIRA ARABIANS
Apresentador:DEJAIR HALTER TRAINING